Te Huruhi School is able to offer an extensive Maori cultural programme for any child or family who request and are accepted to be part of one of our bi-lingual classes in Nga Purapura Akoranga. 

The programme follows the mainstream curriculum requirements with the added dimension of Maori language, music and culture, te reo me ona tikanga. Our aim is to provide bicultural and bilingual educational experiences which will enrich our children’s development.

Families are automatically members of our whanau support group which meets each term. As part of parents’ commitment to Maori education, whanau are required to support their child’s development in Te Reo at home and by attending hui.

 

Ngā Purapura Akoranga – The learning seeds

This name was given by Wally Manahi (Ngāti Awa, Te Arawa)

Ngā Purapura Akoranga Tohu

The four koru reaching out represent and acknowledge all tamariki from ngā hau e whā (the four winds) all over the world.
The koru in the middle represents te mana, te mauri, te tapu o te tamaiti.

Ko te pae tawhiti whāia kia tata,
Ko te pae tata whakamaua kia tina.
Seek the distant horizons,
Cherish those you attain

E ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangaranga maha, nei rā te mihi maioha e taipari atu rā ki a koutou katoa kua uru mai ki roto i tēnei whārangi a Te Huruhi. Nau mai, haere mai, whakatau mai ki roto i te mahangatanga o Ngā Purapura Akoranga.
Welcome into the warm embrace of Ngā Purapura Akoranga our bilingual class that caters for years 1-6. Our underpinning core values that guide us are as follows:

● Manaakitanga (caring for one another)
● Whanaungatanga (family values)
● Tautoko (supporting one another)
● Kaitiakitanga (guardianship of our environment and resources)
● Rangatiratanga (autonomy and self direction)
● Wairuatanga (spiritual care) are an inherent and integral part of our daily programme.

“Manaakitia, Whāngaitia, Poipoia kia eke ki ngā taumata.”